ÚVOD

Stále rostoucí počet žádostí a přání lidí všech stavů a zaměstnání o informace, týkající se pracovních způsobů a zásadních myšlenek, jimiž jsou řízeny naše závody, přiměl nás k vydání této práce. Jsou v ní vyznačeny nejpodstatnější myšlenky, z nichž vycházel náš šéf, Tomáš Baťa, při začátku nynější organisace závodů v r. 1924 a jíž se dopracoval srovnáním a zkušenostmi před tímto rokem a po něm.

Základní idea této organisace, přeměna každého pracujícího člověka v soukromého podnikatele, samospráva dílen a podíl na zisku, jest ve svém pojetí nejpozoruhodnějším krokem na cestě k blahobytu, civilisaci a kultuře lidí.

Jsme přesvědčeni, že zkušenosti zde uvedené mohou prospěti každému, kdož slouží veřejnosti svým způsobem práce a podnikání.

Vydavatel