Zámožnost všem

Tomáš Baťa

Ve Zlíně r. 1926

Nákladem firmy T. & A. Baťa, továrny na obuv a kůže, Zlín.