Zámožnost všem

Unikátní kniha Zámožnost všem tak jak zámožnost viděl již v roce 1926 geniální podnikatel Tomáš Baťa.

Nyní máte jedinečnou možnost si knihu přečíst a nechat se inspirovat i dnes.

Ve Zlíně r. 1926 Nákladem firmy T. & A. Baťa, továrny na obuv a kůže, Zlín.

Co se z knihy dozvíte?

Účast dělníků na zisku (Řeč Tomáše Bati, pronesená v pátek 11.4.1924 ve III. poschodí budovy č. 4.)

Poskytujeme Vám účast na zisku, ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějak peníze mezi lidi, jen tak z dobrého srdce.

Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížiti ještě dále výrobní náklady. Chceme docíliti toho, aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více vydělávali. Myslíme, že naše výrobky jsou dosud drahé a dělnická mzda nízká. Proto (poskytujeme) vypočítáváme vám účast tohoto zisku, který byl dosažen v dílně, ve které pracujete. Samostatně pracující dílny či oddělení jsou malá a proto můžete každý uplatniti svůj vliv na zvýšení zisku své dílny bez ohledu, jestli jiná oddělení pracují třeba se ztrátou. Účtování je tak jednoduché, že mu porozumíte každý a účet ztráty a zisku bude každý týden vyvěšen v dotyčném oddělení. Pokud některý týden bude vykazovat vaše oddělení ztrátu, nebudete postiženi, čili na ztrátě nemáte účasti.

  • Účast dělníků na zisku
  • Samospráva dílen
  • Bankrot
  • Překážky
  • Rodiče a děti
  • Obchod a důvěra
  • Mladým mužům

Ukázka knihy

Obchod a důvěra

Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti.

Obchod jest službou lidem, čím obchodník více pochopí tuto pravdu, tím více bude s to, rozšiřovati svůj obchod, neboť tím více se bude rozšiřovati okruh lidí, kteří budou státi o obchodní spojení s ním.

Často jsem stál před rozcestím, nevěda, mám-li jíti vpravo nebo vlevo, a myslím, že jsem nakonec nejvíce vydělal, když jsem se rozhodl pro ten směr, který se z počátku zdál prospěšný jen lidem – veřejnosti.

Směr, který sliboval z počátku prospěch jen mně a veřejnosti škodu, přinesl nakonec škodu nám oběma. Obchodní úspěch jest založen na vítězství nad našimi slabostmi. Nepřítel našeho obchodního úspěchu sídlí v nás.

Knihu si stáhlo již 0 lidí

Tomáš Baťa

3. dubna 1876 Zlín – 12. července 1932 Otrokovice,

Československý podnikatel, král obuvi – tvůrce světového obuvnického impéria, starosta Zlína (1923–1932), veřejný činitel. Spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou založil r. 1894 ve Zlíně obuvnickou firmu Baťa a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí, byl jedním z největších podnikatelů své doby.

Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a také systém motivace pracovníků (Baťova soustava řízení), dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů.

Jeho postupy byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako příklady top managementu.

„Co chceš, můžeš.“

Tomáš Baťa

Miloš Pop

Poradce v oblasti rezervačních systémů a IoT systémů
Kniha Zámožnost Všem od Tomáše Bati je inspirující jak pro zaměstnance, tak i pro ostřílené podnikatele.

Stáhněte si knihu již dnes

 a zítra změňte odměňování své nebo svých spolupracovníků.

Vychutnejte si ten pocit jaký je to mít podíl na zisku.

„Vize bez akce je pouze sen. Akce bez vize pouze zabírá čas. Vize s akcí může změnit svět!“ 

Tomáš Baťa