MLADÝM MUŽŮM PŘED VOLBOU POVOLÁNÍ

Stojíte před volbou svého povolání.

Stojíte před volbou svého povolání. Zvolte průmysl nebo obchod. Rozumné vedení státu slibuje velikou budoucnost našemu průmyslu a obchodu. Nebojte se neúspěchů. Nelekejte se těch přečetných úpadků, hlášených denně v novinách. Ty ukazují jen, že se rozvinul velký zápas v našem hospodářském životě, a kde boj, tam také ranění a mrtví, ale kde boj, tam také Vaše místo. Jen v boji se z Vás stanou skuteční muži. Ve všech oborech volají na Vás: »Nechoďte sem, tady jest přeplněno« a mají pravdu. Jmenovitě ve státních službách a proto jsou tam také nízké mzdy. Nedomnívejte se, že když jste vystudovali, že se Vám o existenci má postarat stát. Učitelství, poštovnictví a všechno různé úředničení ponechejte ženám, a sami vyplňujte citelné mezery v našem průmyslu a obchodu.

Nebojte se malých příjmů v počátcích. Vybojujte si vědomosti v závodech dobře vedených a pak budete moci žádati svou mzdu. Vězte, že obchodník nebo obchodní zřízenec, který ví něco, vydělává pouze na živobytí, ale ten, který ví o trochu více, vydělává pětkrát tolik. Až dospějete ve vedoucí zřízence nebo obchod, zástupce v cizích zemích, budete míti vědomí, že rozšiřujete svou prací míru blahobytu své země tím, že napomáháte odbytu výrobků našeho dělnictva a nepřímo působíte na zvýšení jeho příjmů. Vy, kteří nemáte dosti statečnosti, abyste v té velké, ale zdravé obchodní rodině zvolili své budoucí zaměstnání, rozjeďte se kousek do světa a rozhlédněte se po něm! Nejlepší rozhled poskytne Vám ovšem moře. Projedete kus země a nespatříte mezi těmi tisíci obchodníky svého krajana. Uvidíte v Holandsku, Dánsku, Anglii nová velká města, která poskytují mnohem větší míru blahobytu, nežli jej naleznete v našich zemích a tato města zbudoval tam kvetoucí průmysl a obchod.

Tomáš Baťa.

Bonus, který není součástí knihy