KNIHOVNA BAŤOVY SLUŽBY VEŘEJNOSTI

Svazek 2.

DO NOVÉ PRÁCE

Já bohatství pro sebe nepotřebuji. Každé nově získané jmění rozmnožuje pouze moji povinnost rozšířiti životní úroveň mých zaměstnanců. Ne však moji.

Tomáš Baťa

Ve Zlíně r. 1927

Nákladem firmy T. & A. Baťa, továrny na obuv a kůže, Zlín.