Zámožnost všem

Unikátní kniha Zámožnost všem tak jak zámožnost viděl již v roce 1926 geniální podnikatel Tomáš Baťa.

Nyní máte jedinečnou možnost si knihu přečíst a nechat se inspirovat i dnes.

Ve Zlíně r. 1926 Nákladem firmy T. & A. Baťa, továrny na obuv a kůže, Zlín.

Co se z knihy dozvíte?

Účast dělníků na zisku (Řeč Tomáše Bati, pronesená v pátek 11.4.1924 ve III. poschodí budovy č. 4.)

Poskytujeme Vám účast na zisku, ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějak peníze mezi lidi, jen tak z dobrého srdce.

Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížiti ještě dále výrobní náklady. Chceme docíliti toho, aby boty byly ještě lacinější a aby dělníci ještě více vydělávali. Myslíme, že naše výrobky jsou dosud drahé a dělnická mzda nízká. Proto (poskytujeme) vypočítáváme vám účast tohoto zisku, který byl dosažen v dílně, ve které pracujete. Samostatně pracující dílny či oddělení jsou malá a proto můžete každý uplatniti svůj vliv na zvýšení zisku své dílny bez ohledu, jestli jiná oddělení pracují třeba se ztrátou. Účtování je tak jednoduché, že mu porozumíte každý a účet ztráty a zisku bude každý týden vyvěšen v dotyčném oddělení. Pokud některý týden bude vykazovat vaše oddělení ztrátu, nebudete postiženi, čili na ztrátě nemáte účasti.

  • Účast dělníků na zisku
  • Samospráva dílen
  • Bankrot
  • Překážky
  • Rodiče a děti
  • Obchod a důvěra
  • Mladým mužům

Ukázka knihy

Obchod a důvěra

Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti.

Obchod jest službou lidem, čím obchodník více pochopí tuto pravdu, tím více bude s to, rozšiřovati svůj obchod, neboť tím více se bude rozšiřovati okruh lidí, kteří budou státi o obchodní spojení s ním.

Často jsem stál před rozcestím, nevěda, mám-li jíti vpravo nebo vlevo, a myslím, že jsem nakonec nejvíce vydělal, když jsem se rozhodl pro ten směr, který se z počátku zdál prospěšný jen lidem – veřejnosti.

Směr, který sliboval z počátku prospěch jen mně a veřejnosti škodu, přinesl nakonec škodu nám oběma. Obchodní úspěch jest založen na vítězství nad našimi slabostmi. Nepřítel našeho obchodního úspěchu sídlí v nás.

Tomáš Baťa

3. dubna 1876 Zlín – 12. července 1932 Otrokovice,

Československý podnikatel, král obuvi – tvůrce světového obuvnického impéria, starosta Zlína (1923–1932), veřejný činitel. Spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou založil r. 1894 ve Zlíně obuvnickou firmu Baťa a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí, byl jedním z největších podnikatelů své doby.

Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a také systém motivace pracovníků (Baťova soustava řízení), dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů.

Jeho postupy byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako příklady top managementu.

„Co chceš, můžeš.“

Tomáš Baťa

Miloš Pop

Poradce v oblasti rezervačních systémů a IoT systémů
Kniha Zámožnost Všem od Tomáše Bati je inspirující jak pro zaměstnance, tak i pro ostřílené podnikatele.

„Vize bez akce je pouze sen. Akce bez vize pouze zabírá čas. Vize s akcí může změnit svět!“ 

Tomáš Baťa